Všeobecné podmínky PT

Všeobecné podmínky:

Zákonný zástupce dítěte prohlašuje, že souhlasí s tím, aby se jejich nezletilé dítě uvedené v přihlášce, zúčastňovalo na činnostech souvisejících s programem příměstského tábora.

 

Platební podmínky:

Zákonný zástupce se zavazuje uhradit částku za příměstský tábor ve výši 3990,- Kč, a to takto:
- do 14 dnů od potvrzení přijetí Závazné přihlášky zálohu ve výši 1990,- Kč
- do 30.4.2024 pak doplatek ve výši 2000,- Kč

obojí na základě obdržených platebních údajů emailem.

 

Storno poplatky při odhlášení dítěte z příměstského tábora

  • V případě zrušení účasti 35-15 dní před zahájením tábora činí storno poplatek 50 % z celkové ceny tábora.
  • V případě odhlášení 14 a méně dní před zahájením tábora činí storno poplatek 80 % z celkové ceny tábora.
  • Poskytovatel je oprávněn v rámci vyúčtování odečíst administrativní storno poplatek ve výši 300,- Kč, a to v případě, že bude zrušeno 36 a více dní před zahájením tábora. 

 

Podpisem přihlášky rodiče souhlasí s jejími ustanoveními, seznámili se s nimi a rozumí jim. Dále pak souhlasí s uložením osobních údajů po dobu nezbytně nutnou pro administrativu příměstského tábora.


Dále rodiče souhlasí / nesouhlasí (zaškrtnou v přihlášce), aby byla v rámci výše uvedeného tábora pořizována fotodokumentace, a tato byla následně zveřejněna pro reklamní potřeby pořadatele. Není tím dotčeno právo na ochranu osobnosti.

 

Povinná výbava účastníka:
Kopie karty zdravotní pojišťovny, sportovní oblečení a obuv na ven i dovnitř, baťůžek, lahev na pití, pláštěnka.